Kontaktné informácie

Apartmán TAKTIK s.r.o
IČO: 44 189 010
DIČ: 2022618774

Číslo účtu: 0193075470/0900
IBAN: SK2309000000000193075470
SWIFT: GIBASKBX
Slovenská sporiteľňa

Osobné informáciePovinné
S čím vám vieme pomôcť ?